Oferta

Zdjęcia wewnątrzustne

Zdjęcie zębowe/punktowe – klasyczne i cyfrowe

Zwane również celowanym to zdjęcie pojedynczych zębów, które wykonuje się w celu uwidocznienia zmian pod korzeniami. Badanie to jest niezastąpione w diagnostyce bólu zęba, jest również niezbędne do oceny, kontroli oraz jakości wypełnionych kanałów. Są to zdjęcia dokładne i szczegółowe. Na jednym zdjęciu uwidocznione jest od jednego do nawet czterech zębów, w zależności oczywiście od ich indywidualnej wielkości.

W naszej pracowni zdjęcie rtg zęba wykonywane jest techniką kąta prostego. Sposób ten jest o wiele wygodniejszy dla pacjenta i przede wszystkim dokładniejszy diagnostycznie. Minimalizuje on zniekształcenia i deformacje na zdjęciu wynikające z różnicy pomiędzy kątem płaszczyzny badanych zębów i błony rtg a kątem przebiegu wiązki promieniowania.

Promieniowanie wykorzystywane przy tym badaniu jest jednym z najmniejszych w radiologii , dlatego nie jest wymagane skierowanie.

zdjęcie zęba -rtg zębów gdynia

Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe – klasyczne i cyfrowe

W odróżnieniu od zdjęcia zębowego obrazują na jednym zdjęciu korony zębów górnych i dolnych oraz przyległe brzegi wyrostka zębodołowego. Są one cenne dla wczesnego wykrywania próchnicy na powierzchniach stycznych przed pojawieniem się widocznych zmian klinicznych.

Zdjęcie zgryzowe – cyfrowe

Na zdjęciu zgryzowym widoczny jest duży odcinek łuku zębowego. Może obrazować podniebienie lub dno jamy ustnej oraz znaczny obszar sąsiadujących struktur bocznych. Zdjęcie to najczęściej stosuje się między innymi aby zlokalizować zęby nadliczbowe, niewyrznięte lub zatrzymane, zlokalizować ciała obce w szczękach, kamienie w śliniankach podjęzykowych i podżuchwowych.

zdjęcie zgryzowe - rtg zębów gdynia

Zdjęcia zewnątrzustne

zdjęcie pantomograficzne - rtg zębów Gdynia

Zdjęcie pantomograficzne – klasyczne i cyfrowe

zwane również potocznie panoramą jest to badanie przeglądowe wszystkich zębów. Obrazuje ono również struktury anatomicznie przyległe, takie jak stawy skroniowo – żuchwowe, kości szczęki i żuchwy, dolną część zatok szczękowych. Pantomografia ma szerokie zastosowanie w ocenie urazów, rozwoju uzębienia ( w uzębieniu mieszanym), zębów zatrzymanych, pozostawionych wierzchołków korzeni. Badanie to wykonuje się przede wszystkim w celu wstępnego sprawdzenia ogólnego stanu zębów. Jest niezbędne przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego, jak również kontrolnie w jego trakcie, przed leczeniem protetycznym, przed wstawieniem implantów zębowych, przed zabiegami chirurgicznymi.

Pantomografia jest również użyteczna u osób, które źle tolerują wykonywanie zdjęć zewnątrzustnych, ponieważ jest całkowicie nieuciążliwa dla pacjentów.

Na wykonanie tego badania konieczne jest skierowanie.

Zdjęcie cephalometryczne – klasyczne i cyfrowe

Boczne zdjęcie czaszki uwidocznia tkanki miękkie , zatoki przynosowe i podniebienie twarde. Zdjęcie stosowane jest głównie w ortodoncji i protetyce stomatologicznej do pomiarów i oceny czaszki. Umożliwia diagnostykę wad zgryzu, ocenę wzrostu twarzy i ustalenie planu leczenia.

Na wykonanie tego badania konieczne jest skierowanie.

Zdjęcie cefalometryczne - rtg zębów gdynia

TOMOGRAFIA WOLUMETRYCZNA CBCT / 3D

Tomograf 3D - planmeca rtg zębów Gdynia

Najdokładniejszą metodą obrazowania w radiologii stomatologicznej jest obrazowanie 3D. Umożliwia ono dokonanie precyzyjnych pomiarów rzeczywistych i określenie położenia oraz szczegółową charakterystykę badanych struktur anatomicznych. Jest niezastąpione w planowaniu zabiegów stomatologicznych oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędu. Staje się ona powszechna w nowoczesnej endodoncji, przy zabiegach chirurgicznych, implantologicznych, periodoncji, ortodoncji oraz analizie stawów skroniowo-żuchwowych.

Tomografia stosowana w pracowni rentgenowskiej CSDRTG oparta jest o najnowocześniejsze narzędzie dwu i trójwymiarowej zewnątrzustnej diagnostyki rtg – aparat Planmeca ProMax 3D z programem ENDO o niespotykanej rozdzielczości. Nasz aparat just również wyposażyony w funkcję CALM – algorytm korekcji ruchu pacjenta, która niweluje ruch pacjenta podczas badania, dzięki czemu uzyskany obraz badania jest ostry i nieporuszony.

Na wykonanie tego badania konieczne jest skierowanie.

Główne cechy tomografu Planmeca Promax 3D

  1. robotyczne ramię dające bezkonkurencyjną elastyczność obrazowania;
  2. zmniejszona ponad 4 x dawka promieniowania w porównaniu z konwencjonalną tomografią komputerową sprawia, iż badanie to jest bezpieczne a trwa jedynie od 16 do  36 sekund;
  3. możliwość wykonywania skanów w zakresie kilku obszarów obrazowania o wielkości od 5 x 5cm (wybrany odcinek ) do 15x8cm (optymalny dla większości zastosowań diagnostycznych, które wymagają w jednym obszarze badań całego uzębienia żuchwy i szczęki wraz ze stawami skr.-żuch.);
  4. znakomita rozdzielczość – w zależności od wielkości badanego obszaru, do wyboru mamy rozdzielczość:
  • NORMAL / wielkość wolumenu 200 µm / – rozdzielczość typowa dla całej szczęki/żuchwy
  • HD / wielkość wolumenu 150 µm / – rozdzielczośc typowa dla badań odcinkowych i zęba
  • HI RES / wielkość wolumenu 100 µm / – rozdzielczość podwyższona dla badań zęba
  • ENDO / wielkość wolumenu 75 µm / – najwyższa rozdzielczość dla badań zęba
Tomograf 3D - rtg zębów Gdynia Planmeca proMax

Planmeca jest pierwszą firmą z branży stomatologicznej, która wprowadza korektę artefaktów ruchu, Planmeca CALM ™ (Algorytm Korekcji Ruchu Ukrytego), dla użytkowników. Wraz z nowym algorytmem ruch pacjenta podczas wykonywani CBCT nie jest już powodem do powtórzeń zdjęć rtg. Planmeca CALM ™ nie tylko oszczędza czas pracowników kliniki, ale również chroni pacjentów przed niepotrzebnymi ekspozycjami.

Algorytm działa we wszystkich wielkościach obszaru badania i rozdzielczościach obrazu. Korzystanie z niego wydłuża czas rekonstrukcji tylko o 30-60 sekund. Planmeca CALM może być stosowany po wykonaniu badania, ale może być również wybrany zapobiegawczo przed ekspozycją. Zapewnia to, że badania są automatycznie korygowane przed przesłaniem do oprogramowania Planmeca Romexis®. Planmeca CALM jest teraz dostępny jako aktualizacja dla wszystkich aparatów Planmeca ProMax® 3D.

RTG zębów - Planmeca Calm
RTG zębów - Planmeca Calm -Gdynia
Menu